Performances 2019

Senior MenSenior MenU17 MenU15 BoysU13 BoysSenior WomenSenior WomenU17 WomenU15 GirlsU13 Girls

Top 3 Overall Performances

Male Female
100
11.31
11.19w
Philip Kastner U20 12.25* Emma Fisher U15
11.4 Ethan Dray U20 12.3* Cedelle Agyei-Kyem U17
11.7 Jon Awuah U17 12.39 Jeslyn Agyei-Kyem U17
200
22.6 George Sudderick U17 24.9 Cedelle Agyei-Kyem U17
Ethan Dray U20 25.6 Jeslyn Agyei-Kyem U17
23.50 Reuben Leyland U17 26.11i Susie McLoughlin Po10 V40
400
50.55i George Sudderick U17 57.41 Cedelle Agyei-Kyem U17
51.05 Ethan Dray U20 58.43 Jeslyn Agyei-Kyem U17
51.42 Philip Kastner U20 60.1 Lizzie Amos Po10 V40
800
1:55:10i
1:56.20
Hugo Fleming Po10 2:19.81 Charlotte Vaughan U20
1:56.00 Ben Marks U20 2:20.13 Hayley Cargill Po10 V35
1:57.84 Oliver Coppellotti U20 2:23.22i Lizzie Amos Po10 V40
1500
4:05.15 Ben Fitzpatrick U20 4:58.45 Charlotte Vaughan U20
4:08.4 Ben Marks U20 5:04.9* Madison Emment U13
4:09.73 Ollie Coppellotti U20 5:06.03 Rachel Pharaoh U20
Mile
5:32.2 Tim Grose Po10 V50
6:51.1 Donald Prance Po10 V55
3000
8:48.29 Ben Fitzpatrick U20 11:21.2 Anri Cohen Po10 V35
9:03.86 Tom Jones U17 11:27.1 Jo Locker Po10 V40
9:23.53 Ollie Coppellotti U20 12:15.9 Kathy Lovegrove Po10
5000
16:34.90 Duncan Woolmer Po10 V35 21:02.8 Anri Cohen Po10 V35
17:04.92 Matt Reed Po10 21:36.2 Mandy Ruks V40
17:48.9 Chris de Mauny Po10 V35 21:39.4 Kathy Lovegrove Po10
110/100 Hurdles
20.3 Rob A Smith Po10 17.7 Lucy Bartlett Po10 V40
24.0 Martin Norman Po10 27.3 Anri Cohen Po10 V35
400 Hurdles
59.44 Joe Hubbard 71.20 Lucy Bartlett Po10 V40
67.5 Rob A Smith Po10 75.1 Jemima Hobbs Po10 U23
68.4 Chris Ness Po10
1500 Steeplechase
4:49.9 Ross Hurst U17 6:14.6 Anri Cohen Po10 V35
4:50.01 Jack Gemmell U17 7:05.0 Kathy Lovegrove Po10
2000 Steeplechase
7:30.2 Rob A Smith Po10 8:42.42 Anri Cohen Po10 V35
7:33.07 Chris Ness Po10 V45
3000 Steeplechase
11:01.4 Matt Reed Po10
11:50.5 Rob Lovegrove Po10
11:52.1 Rob A Smith Po10
Male Female
High Jump
1.93 Philip Kastner U20 1.55* Clare Ridd Po10 V35
1.75 Evan Lee U17 1.43 Catherine Blandford U15
1.55 Rob A Smith Po10 1.38 Tina Howell Po10 V35
Pole Vault
3.57 Philip Kastner U20 2.60i Natalia Ivanov U15
3.15 Jon Ladley Po10 V35 2.30 Louisa Amorosa U15
3.00 Michael Franklin Po10 V50 2.05 Maddie Pompei U20
Long Jump
6.98 Philip Kastner U20 4.58 Olivia Mensah U15
5.79 Ben Witham U17 4.24 Clare Ridd Po10 V35
5.72 Gabriel Roberts U15 4.22 Sally Mammen U17
Triple Jump
11.31 Ben Witham U17 9.67 Tina Howell Po10 V35
10.89 Rob A Smith Po10 8.82 Sally Mammen U17
10.80 Jon Awuah U17
Shot Put
9.33 Rob C Smith Po10 9.09 Sinead O’Brien Po10
8.80 Martin Willis Po10 V45 8.50 Nicola Bell U20
8.46 Bernhard Jongejan Po10 V45 6.80 Eva West U17
Discus
38.73 Sam Mace U20 31.77 Sinead O’Brien Po10
31.16 Bernhard Jongejan Po10 V45 28.26 Nicola Bell U20
23.35 Jon Ladley Po10 V35 26.49 Alex Brewis U15
Hammer
56.27 Sam Mace U20 39.52 Nicola Bell U20
41.30 Rob C Smith Po10 36.63 Sinead O’Brien Po10
34.64 Bernhard Jongejan Po10 V45 36.54 Eva West U17
Javelin
42.97 Philip Kastner U20 43.63* Nicola Bell
U20
40.20 Bernhard Jongejan Po10 V45 25.33 Sinead O’Brien Po10
39.28 Sam Mace U20 19.85 Tina Howell Po10 V35
Multi Events
6692
(U20)
Philip Kastner U20
Male Female
5k
17:49 Chris de Mauny Po10 V35
17:57 Matt Reed Po10
18:30 Tim Grose Po10 V50
Parkrun
16:29 Craig Jarman Po10 20:32 Jenny Withers Po10 U23
17:24 Chris de Mauny Po10 V35 20:41 Charlotte Vaughan U17
17:26 Rob Lovegrove Po10 20:53 Kathy Lovegrove Po10
10k
33:41 Craig Jarman Po10 42:21 Nathalie Bevan Po10 V35
35:55 Chris de Mauny Po10 V35 46:34 Kathy Lovegrove Po10
37:37 Tim Grose Po10 V50 47:29 Rachel Pharaoh U17
Half Marathon
72:21 Duncan Woolmer Po10 V35 2:08:31 Guilaine Sheward V50
75:21 Craig Jarman Po10
78:55 Chris de Mauny Po10 V35
Marathon
2:44:26 Craig Jarman Po10 3:30:14 Kathy Lovegrove Po10
3:45:14 Robert Bindless Po10 V45 4:05:39 Mandy Ruks V40
4:55:12 Bryn Francke Po10 V40

Updated 29/08/2019